8.r. TEMA 2. – Svetlosne pojave

Tema Svetlosne pojave je prikazana kroz dve PP-prezentacije od kojih je prva, za nastavu prilagođeni rad, potpisanih učenika.

Svetlosne pojave 1.

Vežbe kroz zadatke – primena u idealnim uslovima:

Proverite svoja rešenja:

Interakcija zračenja i molekula kao Phet-simulacija.

Молекули и светлост

Кликни и започни

Provežbaj koristeći Phet-simulaciju:

Геометријска оптика

Кликни и започни

Svetlosne pojave 2.

Primeni uslove i utvrdi kako nastaje totalna refleksija pomoću Phet-simulacije:

Преламање светлости

Кликни и започни

Za vežbe preuzmite deo Radne sveske 8: Ja u svetu fizike (RS8_2)

Rešenja za ovu temu  >>>.  

8.r. TEMA 1. – Oscilatorno i talasno kretanje

PP prezentacija pojmova i primera za temu Oscilatorno i talasno kretanje.

Mehanička rezonancija:

Phet za simulaciju talasa pomoću užeta.

ТАЛАС НА ЖИЦИ

Кликни и започни

Deo radne sveske  „Ja u svetu fizike-8″ sa  temom Oscilatorno i talasno kretanje možete pregledati ili  preuzeti ovde:

Prelistaj kao knjigu  Ja u svetu fizike 8-1 

Preuzmite ili pregledajte pdf format :

Ima i rešenje!!!

OSMI RAZRED – Uvod8

UVOD 8.
U ovoj prezentaciji: ponovljamo – oznake veličina i jedinice mera, podsećamo se – matematički uvod.
odgovaramo na pitanja – Zbog čega treba da učimo fiziku?
Šta je potrebno za uspeh iz fizike, od pribora, literature, prethodnog znanja i ponašanja?
PRAVO SVAKOG JE:
- da zaradi ocenu koju želi.
- da ne bude zadovoljan (trenutnim) uspehom i radom dokaže svima da može više i bolje.
- da koristi opremu koja postoji u školi za vežbanje.
- da ga niko ne ometa u postizanju uspeha.
- da poštovanjem uslova dođe do ispunjenja dogovora.
- da ima čisto radno mesto.
NIKO NEMA PRAVA DA:
- ometa druge u radu.
- uništava školsku opremu koja je namenjena svima.
- prlja drugome radno mesto.