8.r TEMA 6. – Elementi atomske i nuklearne

Vidi prezentaciju teme:

Нуклеарни распад

Кликни и започни
АЛФА-РАСПАД

Кликни и започни

БЕТА-РАСПАД

Кликни и започни

Za vežbe, malo računskih zadataka i njihovih rešenja.

Advertisements

8.r. TEMA 5. – Magnetno polje

Priču sa sadržajem: Stalni magneti; Magnetno polje Zemlje; Osobine magnetnog polja; Magnetno polje struje; Delovanje magnetnog polja na strujni provodnik; – možete naći u prezentaciji postavljenoj ispod ovog teksta.

Malo računskih i drugih vežbi:

uz rešenja:

Zadatak:- protumači šta se dešava i zbog čega:

Na kraju, zabava kao vežba  uz simulacije Phet:

Магнети и електромагнети

Кликни и започни

РАДИО ТАЛАСИ  &  ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА

Кликни и започни

8.r. TEMA 4.- Električna struja

  Sistematizacija teme 4.

  • Prosto strujno kolo – simulacija Phet.

Просто струјно коло (батерија - отпорник)

Кликни и започни
  • Jednosmerna struja – simulacija Phet

Комплет за једносмерну струју

Кликни и започни

Ja u svetu fizike 8 – 4.Eektrična struja

Rešenja zadataka-tema 4.

8.r. TEMA 3.- Električno polje

Proučite temu Električno polje.


Šta je uzrok preskakanja varnice pri dodiru sa stvarima?

ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (ТЕБРА)

Кликни и започни

Ja u svetu fizike 8. – tema 3.
<„https://cdns.snacktools.net/flipsnack/embed_https.html?hash=fdc90put&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=1390314319&#8220; >

8.r. TEMA 3.- Električno polje

Radnu svesku – deo 3.-Električno polje (i  rešenja zadataka), možete preuzeti ovde:

Elektroskopi su uređaji kojim se može utvrditi:
1) da li je telo naelektrisano;
2) kojom vrstom naelektrisanja je naelektrisano;
3) kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisano.

Kako radi influentna mašina?

Šta je Van de Grafov generator?

Kao odgovor opišite šta ste zaključili iz datih snimaka.

Oblik električnog polja kod tačkastih naelektrisanja i između dva raznoimeno naelektrisana tela.

Ponašanje plastične i metalne kuglice u homogenom električnom polju.

Zabavite se i učite uz Phet simulacije:

1.Naelektrisavanje tela

Балони и статички електрицитет

Кликни и започни

2. Električno polje tačkastog naelektrisanja.

8.r. TEMA 2. – Svetlosne pojave

Tema Svetlosne pojave je prikazana kroz dve PP-prezentacije od kojih je prva, za nastavu prilagođeni rad, potpisanih učenika.

Svetlosne pojave 1.

Vežbe kroz zadatke – primena u idealnim uslovima:

Proverite svoja rešenja:

Interakcija zračenja i molekula kao Phet-simulacija.

Молекули и светлост

Кликни и започни

Provežbaj koristeći Phet-simulaciju:

Геометријска оптика

Кликни и започни

Svetlosne pojave 2.

Primeni uslove i utvrdi kako nastaje totalna refleksija pomoću Phet-simulacije:

Преламање светлости

Кликни и започни

Za vežbe preuzmite deo Radne sveske 8:

Ja u svetu fizike (RS8_2)

Rešenja za ovu temu  >>>.