8.r. TEMA 4.- Električna struja

  Sistematizacija teme 4.

  • Prosto strujno kolo – simulacija Phet.

Просто струјно коло (батерија - отпорник)

Кликни и започни
  • Jednosmerna struja – simulacija Phet

Комплет за једносмерну струју

Кликни и започни

Ja u svetu fizike 8 – 4.Eektrična struja

Rešenja zadataka-tema 4.

Advertisements

8.r. TEMA 3.- Električno polje

Proučite temu Električno polje.


Šta je uzrok preskakanja varnice pri dodiru sa stvarima?

ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (ТЕБРА)

Кликни и започни

Ja u svetu fizike 8. – tema 3.
<„https://cdns.snacktools.net/flipsnack/embed_https.html?hash=fdc90put&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=1390314319&#8220; >

8.r. TEMA 3.- Električno polje

Radnu svesku – deo 3.-Električno polje (i  rešenja zadataka), možete preuzeti ovde:

Elektroskopi su uređaji kojim se može utvrditi:
1) da li je telo naelektrisano;
2) kojom vrstom naelektrisanja je naelektrisano;
3) kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisano.

Kako radi influentna mašina?

Šta je Van de Grafov generator?

Kao odgovor opišite šta ste zaključili iz datih snimaka.

Oblik električnog polja kod tačkastih naelektrisanja i između dva raznoimeno naelektrisana tela.

Ponašanje plastične i metalne kuglice u homogenom električnom polju.

Zabavite se i učite uz Phet simulacije:

1.Naelektrisavanje tela

Балони и статички електрицитет

Кликни и започни

2. Električno polje tačkastog naelektrisanja.

8.r. TEMA 2. – Svetlosne pojave

Tema Svetlosne pojave je prikazana kroz dve PP-prezentacije od kojih je prva, za nastavu prilagođeni rad, potpisanih učenika.

Svetlosne pojave 1.

Vežbe kroz zadatke – primena u idealnim uslovima:

Proverite svoja rešenja:

Interakcija zračenja i molekula kao Phet-simulacija.

Молекули и светлост

Кликни и започни

Provežbaj koristeći Phet-simulaciju:

Геометријска оптика

Кликни и започни

Svetlosne pojave 2.

Primeni uslove i utvrdi kako nastaje totalna refleksija pomoću Phet-simulacije:

Преламање светлости

Кликни и започни

Za vežbe preuzmite deo Radne sveske 8:

Ja u svetu fizike (RS8_2)

Rešenja za ovu temu  >>>.  

8.r. Tema 1b-Oscilacije i talasi

Zvuk ima talasnu prirodu.

ZADATAK

– Pripremite plakat ili PP-prezentaciju na temu:

  • Primena Ultrazvuka

  • Zaštita od buke.

– Za ambiciozne:

Pripremite demonstraciju i tumačenje neke od zanimljivosti iz prezentacije o zvuku.

8.r. TEMA 1. – Oscilatorno i talasno kretanje

PP prezentacija pojmova i primera za temu Oscilatorno i talasno kretanje.

Mehanička rezonancija:

Phet za simulaciju talasa pomoću užeta.

ТАЛАС НА ЖИЦИ

Кликни и започни

Deo radne sveske  „Ja u svetu fizike-8“ sa  temom Oscilatorno i talasno kretanje možete pregledati ili  preuzeti ovde:

Prelistaj kao knjigu  Ja u svetu fizike 8-1 

Preuzmite ili pregledajte pdf format :

Ima i rešenje!!!