8.r. TEMA 1. – Oscilatorno i talasno kretanje

PP prezentacija pojmova i primera za temu Oscilatorno i talasno kretanje.

Mehanička rezonancija:

Phet za simulaciju talasa pomoću užeta.

ТАЛАС НА ЖИЦИ

Кликни и започни

Deo radne sveske  „Ja u svetu fizike-8“ sa  temom Oscilatorno i talasno kretanje možete pregledati ili  preuzeti ovde:

Prelistaj kao knjigu  Ja u svetu fizike 8-1 

Preuzmite ili pregledajte pdf format :

Ima i rešenje!!!

OSMI RAZRED – Uvod8

UVOD 8.
U ovoj prezentaciji: ponovljamo – oznake veličina i jedinice mera, podsećamo se – matematički uvod.
odgovaramo na pitanja – Zbog čega treba da učimo fiziku?
Šta je potrebno za uspeh iz fizike, od pribora, literature, prethodnog znanja i ponašanja?
PRAVO SVAKOG JE:
– da zaradi ocenu koju želi.
– da ne bude zadovoljan (trenutnim) uspehom i radom dokaže svima da može više i bolje.
– da koristi opremu koja postoji u školi za vežbanje.
– da ga niko ne ometa u postizanju uspeha.
– da poštovanjem uslova dođe do ispunjenja dogovora.
– da ima čisto radno mesto.
NIKO NEMA PRAVA DA:
– ometa druge u radu.
– uništava školsku opremu koja je namenjena svima.
– prlja drugome radno mesto.