crteži iz albuma

učenici

istraživanjem do znanja

istraživanje

istraživanje

eksperiment

eksperiment

Advertisements

7.r. TEMA 4. – Energija, rad i snaga

Pokrenite video-klip pa izaberite na PLEJLISTI:

1.Eureka! Mehanički rad sile-epizoda 8:
ENERGIJA KAO SPOSOBNOST TELA DA VRŠI RAD PRI KRETANJU.

2. Eureka! Kinetička energija- epizoda 9:
Kinetička energija (energija kretanja)
– brojno je jednaka polovini proizvoda mase tela i kvadrata njegove brzine.

3. Eureka! Potencijalna energija-epizoda 10
Potencijalna energija (energija stanja)
uslovljena je međusobnim položajem
tela, delova tela ili molekula jednog tela:
Ep -energija , u gravitacionom polju, je jednaka radu izvršenom da bi se telo težine Q podiglo na visinu h.

Ukupna mehanička energija tela jednaka je zbiru kinetičke i potencijalne energije.
PPrezentacija teme: RAD, SNAGA, ENERGIJA.

Malo računskih i još nekih vežbi:

uz rešenja:

Simulacije PhET za vežbu i razonodu:

Skate Park ,

7.r. TEMA 3. – 2. Ravnoteža + poluga

U okviru prezentacije Ravnoteža i poluga bavimo se tumačenjem pojmova:
težište, stabilna, labilna i indiferentna ravnoteža, sila potiska (Arhimedov zakon), plivanje, moment sile i poluga.  Uz objašnjenje pojma postoji uvek i primer. U Radnoj svesci postoje zadaci u vezi sa pritiskom, za ponavljanje i proširenje znanja iz šestog razreda.

 

8.r. TEMA 4.- Električna struja

  Sistematizacija teme 4.

  • Prosto strujno kolo – simulacija Phet.

Просто струјно коло (батерија - отпорник)

Кликни и започни
  • Jednosmerna struja – simulacija Phet

Комплет за једносмерну струју

Кликни и започни

Ja u svetu fizike 8 – 4.Eektrična struja

Rešenja zadataka-tema 4.